TẠO TÀI KHOẢN, DÙNG CODE 'HELLO' GIẢM 5% CHO ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN, GIẢM TỐI ĐA 100,000Đ (KHÔNG ÁP DỤNG CHUNG VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH/MÃ KHUYẾN MÃI KHÁC)

Chính sách đổi hàng

Online Sneaker Store sẽ hỗ trợ đổi hàng nếu khách hàng có ý định thay đổi sản phẩm sau khi nhận hàng. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền sau khi khách hàng đã thực hiện bước thanh toán đơn hàng. Sản phẩm đổi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Online Sneaker Store hỗ trợ đổi trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 2. Mỗi sản phẩm chỉ được đổi 1 lần.
 3. Sản phẩm vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu và không có dấu hiệu đã qua sử dụng.
 4. Đơn hàng đổi phải có giá trị cao hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng trước.
 5. Các mặt hàng giảm giá không thuộc điều kiện đổi hàng.
 6. Các mặt hàng kí gửi không thuộc điều kiện đổi hàng (sẽ được Online Sneaker Store thông báo trước khi mua).
 7. Việc đổi hàng sẽ tùy thuộc theo quyết định cuối cùng của Online Sneaker Store và sẽ dựa trên mức giá tại thời điểm mua hàng hoặc sản phẩm có giá trị tương đương.
Trong quá trình sử dụng, Online Sneaker Store sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu sản phẩm phát sinh lỗi. Lưu ý đối với sản phẩm đã qua sử dụng:
 1. Sản phẩm phát sinh lỗi từ việc sử dụng sai mục đích không thuộc điều kiện hỗ trợ.
 2. Sản phẩm phát sinh lỗi từ việc hao mòn trong thời gian sử dụng không thuộc điều kiện hỗ trợ.
 3. Sản phẩm phát sinh lỗi từ việc bảo quản, vệ sinh không đúng cách không thuộc điều kiện hỗ trợ.
 4. Online Sneaker Store có quyền đánh giá tình trạng sản phẩm lỗi và đưa ra quyết định cuối cùng trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa.