Chính sách đổi trả

Với những sản phẩm mua tại cửa hàng Online Sneaker Store, bạn có thể đổi qua mẫu khác trong vòng 3 ngày kể từ lúc mua.

Điều kiện đổi:

  1. Giày còn vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu, không hư hỏng hoặc có dấu hiệu đã qua sử dụng.
  2. Giày có thể đổi qua các mẫu khác có cùng giá hoặc cao hơn.
  3. Các mặt hàng giảm giá không thuộc điều kiện đổi trả.

Địa điểm nhận/đổi sản phẩm: 131D Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Online Sneaker Store.

2019.